Představenstvo

Představenstvo družstva je výkonným a statutárním orgánem družstva, řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem, stanovami nebo rozhodnutím členské schůze vyhrazeny jinému orgánu. 

Za svou činnost odpovídá členské schůzi.

 

Předseda:  Pavel DOUŠA
Místopředseda:  Petr LAVIČKA  (domovní důvěrník vchodu č.p. 2926)
Člen:  Miroslav PRŮCHA  (domovní důvěrník vchodu č.p. 2925)
Člen:  Eva KECSKESOVÁ (domovní důvěrník vchodu č.p. 2927)
Člen:  Jaroslava FRANCKOVÁ  (domovní důvěrník vchodu č.p. 2928)
Člen:  bez zástupce  (domovní důvěrník vchodu č.p. 2929)
Člen:  Vladimír MACHO  (domovní důvěrník vchodu č.p. 2930)
Člen:  Josef CIMRMAN (domovní důvěrník vchodu č.p. 2931)
Člen:  Jitka MAŠOVSKÁ  (domovní důvěrník vchodu č.p. 2932)