Členské schůze

Nejvyšším orgánem družstva je členská schůze členů družstva. Členskou schůzi svolává představenstvo, řídí ji předseda či jiný pověřený člen představenstva. Členská schůze je usnášeníschopná, je-li přítomná nadpoloviční většina členů družstva.
Členská schůze je svolávána dvakrát za rok, k projednání nejdůležitějších otázek činnosti družstva.


 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2024
Jarní členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat v úterý 26. března 2024 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

POZVÁNKA

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2023
Jarní členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat ve čtvrtek 30. března 2023 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

POZVÁNKA

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Podzimní členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat v úterý 17. října 2023 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

POZVÁNKA

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2022
Jarní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 5. dubna 2022 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Podzimní členská schůze Bytového družstva 265 se konala konat v úterý 18. října 2022 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2021
Jarní členská schůze Bytového družstva 265 se kvůli COVID-19 neuskutečnila.

 

Podzimní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 19. října 2021 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2020
Jarní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 3. března 2020 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Podzimní členská schůze Bytového družstva 265, která se měla konat v úterý 13. října 2020 od 17,00 hod., se kvůli COVID-19 neuskutečnila.

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2019
První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 5. března 2019 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Druhá, podzimní, členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat v úterý 15. října 2019 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2018
První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 13. března 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Druhá, podzimní, členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat v úterý 16. října 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2017
První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 14. března 2017 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Druhá, podzimní, členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 17. října 2017 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2016
První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 15. března 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Druhá, podzimní, členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2015
První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 17. března 2015 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola). Byl zde, mj. schvalován návrh Stanov Bytového družstva 265, aktualizovaný dle nového Občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích.

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Druhá, podzimní, členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat v úterý 20. října 2015 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Členské schůze Bytového družstva 265 v roce 2014
Jarní členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 18. března 2014 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení

 

Druhá, podzimní, členská schůze Bytového družstva 265 se konala v úterý 14. října 2014 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola).

Zápis z členské schůze, vč. Usnesení