Dokumenty

Archivní a skartační řád

Domovní řád

Jednací řád

Požární řád

Stanovy  (platné od 18. 3. 2014), první znění Stanov Bytového družstva 265 bylo schváleno dne 17. 3. 1996, změněny dne 10. 3. 1997, 20. 3. 2012, 18. 3. 2014.

Volební řád

Sazebník manipulačních poplatků (platný od 1. 11. 2017)

 

Předpis - Hmotný a nehmotný majetek

Předpis - Neoprávněné odběry elektrické energie

Předpis - Ochrana osobních údajů

Předpis - Používání měřičů tepla a vody

Předpis - Provádění stavebních úprav v bytě

Předpis - Provádění údržby bytového fondu

Předpis - Provádění změn počtu osob

Předpis - Zápisné (platné od 01/2012)