Kontakty

Kontaktní údaje

Bytové družstvo 265                             web: www.bd265.cz 
tř. Budovatelů 2930/154                           e-mail: bytovedruzstvo265@seznam.cz  
434 01   Most                                         telefon: +420 607 591 511
 

Veškeré připomínky, náměty apod. je možno představenstvu sdělit písemně do listovní schránky Bytového družstva, umístěné ve vchodě č.p. 2931, nebo projednat ústně v úředních hodinách v kanceláři Bytového družstva, která je v přízemí č.p. 2930.

předseda představenstva                       Pavel Douša                     tel. +420 607 591 511
1. místopředseda představenstva           Petr Lavička                      tel. +420 607 841 101
ekonomka                                           Miroslava Doušová            tel. +420 721 386 529
předseda kontrolní a revizní komise       Ing. Drahomíra Nižníková  tel. +420 777 200 280

 

Úřední hodiny

Každé úterý mezi 16,00-17,00 hod. (není-li stanoveno jinak), v kanceláři Bytového družstva, která je v přízemí č. p. 2930.

Mimo úřední hodiny jsou vyřizovány pouze neodkladné záležitosti a předem dohodnuté schůzky.

 

Číslo bankovního účtu

3394020277 / 0600
MONETA Money Bank

Při převodu finančních částek Bytovému družstvu používejte variabilní symbol v tomto tvaru (vše dohromady bez pomlček:     číslo popisné   nula   číslo bytu    (např: 29320001)

 

Výpis z obchodního restříku

Název subjektu:         „Bytové družstvo 265″
Identifikační číslo:     250 06 410
Spisová značka:        Dr 301, zapsáno u Krajského souduv Ústí nad Labem
Datum zápisu:           10. července 1996
Právní forma:             Družstvo
Předmět podnikání: Předmětem činnosti družstva je pronájem bytů a nebytových prostor, ploch pro reklamní účely
                                     a ploch pro montáž anténních systémů včetně poskytování základních služeb spojených
                                     užíváním bytů, nebytových a společných prostor. Dále je předmětem činnosti zabezpečování
                                     provozu, správy, údržby a oprav bytového a nebytového fondu včetně pozemku ve vlastnictví
                                     družstva nebo členů družstva (a ve spoluvlastnictví družstva a jeho členů). Účelem činnosti
                                     není dosažení zisku.
                                     Tímto se rozumí zejména:
                                     a) přidělování uvolněných družstevních bytů a nebytových prostor a uzavírání nájemních 

                                         smluv,                                                
                                     b) poskytování základních služeb spojených s užíváním bytů, nebytových prostor a společných
                                         prostor, 
                                     c) zabezpečování údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace bytového a nebytového fondu
                                         včetně pozemku,
                                     d) zabezpečování hospodaření a správy bytového a nebytového fondu včetně pozemku, resp.
                                         domu, zejména po stránce právní, finanční a účetní,
                                     e) zabezpečování provozu budovy, resp. domu a provádění kontrol jeho technického stavu.