Odkazy

BYTOVÁ DRUŽSTVA - VŠE O BYDLENÍ

Svaz českých a moravských bytových družstevwww.scmbd.cz

Portál společenství vlastníků jednotek (SVJ) www.portalsvj.cz 

Sdružení bytových jednotek a SVJwww.bytovadruzstva.cz 

Sdružení nájemníků ČR - www.son.cz/index.php

Státní fond rozvoje bydlení -  www.sfrb.cz

Nová zelená úsporám - www.novazelenausporam.cz

Sdružení obrany spotřebitelů ČR - www.dtest.cz

 

ÚŘADY A INSTITUCE

Město Most www.mesto-most.cz 

Integrovaný portál MPSVwww.mpsv.cz

Katastrální úřad Most www.cuzk.cz/kp/most

Finanční správa www.financnisprava.cz

Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova www.dpmost.cz  

Krajská hygienická stanice, územní pracoviště Most - www.khsusti.cz 

Severočeská vodárenská společnost www.svs.cz/cz 

Severočeská teplárenská a.s. - www.setep.cz

Městská policie Most - www.mesto-most.cz/kontakty/os-1161/p1=1177

Obchodní rejstřík - or.justice.cz/ias/ui/rejstrik

Oficiální servis českého soudnictví www.justice.cz 

Právní předpisy - www.aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/