Kontrolní a revizní komise (KRK)

Kontrolní a revizní komise je oprávněna kontrolovat veškerou činnost družstva a projednává stížnosti jeho členů. Odpovídá pouze členské schůzi a je nezávislá na ostatních orgánech družstva, vyjadřuje se k roční účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty družstva, upozorňuje na zjištěné nedostatky představenstvo a vyžaduje sjednání nápravy, je oprávněna vyžadovat od představenstva družstva jakékoli informace o hospodaření družstva, schází se podle potřeby, nejméně ale jednou za tři měsíce.

 

Předseda :  Ing. Drahomíra NIŽNÍKOVÁ
Člen :  Jiří PRŮŠA
Člen :  Roman RYBÁČEK
Člen :  Rozálie SOKOLOVÁ
Člen :  Jiřina VOTRUBOVÁ