Otázky a odpovědi

Co je příčinou k vytváření plísní v bytech?

Plísně vznikají tam, kde jsou pro jejich vznik vhodné podmínky - teplota, vlhkost a živné prostředí. V panelových bytových stavbách dochází ke vzniku plísní ve vytápěných místnostech, kde relativní vlhkost na povrchu konstrukce přesahuje 80% (případně dochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu).

U bytových domů se jedná zejména o kritické detaily v místě tepelných mostů, vazeb - např. kouty místností ve styku vnitřních a obvodových stěn, konstrukce okolo oken apod. Na výše uvedené podmínky má tedy kromě konstrukčních závad vliv okolní prostředí, ať se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost (vaření, zalévání květin, akvária, sušení prádla, koupelna apod.), nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Zde se jedná o vlivy, ve většině případů přímo ovlivnitelné uživatelem bytu.

Plastová okna, v poslední době tak často instalovaná, nejsou sama o sobě příčinou vzniku plísní.

Jak je to s topným obdobím? Proč se topí například v květnu, když je venku teplo a netopí se v září, kdy je chladno?

Topné období začíná 1. září a končí 31. května následujícího roku. Toto období lze po dohodě mezi dodavatelem a odběratelem změnit dle potřeb odběratele. Rozhodující vliv na průběh topení má vývoj venkovních teplot. Dodávky tepelné energie v topném období zahajujeme, když průměrná denní teplota venkovního vzduchu poklesne pod +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení teploty nad +13°C pro následující den. Naopak vytápění omezíme nebo přerušíme v topném období, kdy průměrná denní teplota venkovního vzduchu vystoupí nad +13°C ve dvou po sobě následujících dnech a dle vývoje počasí nelze očekávat pokles této hodnoty pro následující den.

 

Kolik stupňů má mít teplá voda?

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje povinnost dodávat teplou vodu celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele 45°C až 60°C a to v době minimálně od 6:00 – 22:00 hodin, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v odběrní špičce.

 

Musí docházet k letní odstávce v dodávkách teplé vody? V jiných městech k odstávkám nedochází. Nelze délku odstávek zkrátit?

Spolehlivé dodávky tepla a minimalizace poruch v průběhu zimních měsíců vyžadují, aby byla na tepelných zařízeních provedena potřebná údržba, opravy a předepsané revize, neboť tato zařízení potřebují pravidelné kontroly a přípravu na nadcházející sezónu. Bez odstávky se systém centrálního zásobování teplem (CZT) neobejde, neboť většinu prací, které jsou v době delší letní odstávky naplánovány. Technologie je, s výjimkou letní odstávky, v provozu nepřetržitě 365 dní v roce po 24 hodin denně a přestože je sledována a prochází údržbou v průběhu celého roku, odstávka je pro revize a opravy, zvláště horkovodních částí, prostě nezbytná.

V posledních letech je 14-ti denní odstávka realizována pouze jednou za dva roky, v mezidobí pak neprobíhají žádné větší zásahy na horkovodech a primárních rozvodech. Specialisté UE se zaměřují především na diagnostiky, na jejich základě dochází ke stanovení rozsahu a postupu prací v příštím roce. Je však třeba si uvědomit, že jak zařízení v teplárně, tak horkovody potřebují jednou za čas projít většími opravami.

Systém CZT na Mostecku a Litvínovsku čítá přes 200 km potrubí, tisíce armatur a dalších zařízení. Celé dva dny ze čtrnácti trvá, než se rozvody odstaví, vypustí a vychladí, stejně dlouho pak trvá uvedení zdroje do provozu. Přitom je nutné před spuštěním provést tlakové a další zkoušky předepsané legislativou, zkontrolovat kvalitu prací a bezpečnost zařízení. Veškeré naplánované opravy se tedy musí stihnout za pouhých 10 dnů. Některé akce jsou tak naplánovány na několik let. Například úplná rekonstrukce naší rozvodny 110 kW proběhla během tří odstávek.

Není pravda, že v jiných městech k odstávkám nedochází. Samozřejmě délka odstávek záleží na objemu plánovaných oprav na jednotlivých zdrojích a také místně dle harmonogramu výměny horkovodního potrubí. Někde trvají 7 dní i méně, výjimkou však nejsou ani 14-ti denní odstávky. Odstávky probíhají například v Chomutově, Bílině, Teplicích, Kadani a dalších městech. Informace o odstávkách lze najít na webových stránkách teplárenských společností.


<< 1 | 2