Zvýšení položky Opravy a údržba

22.03.2013 13:16

Představenstvo Bytového družstva 265 na svém zasedání dne 21. března 2013 schválilo úpravu nájemného všem členům Bytového družstva 265 – uživatelům bytů na jednotnou cenu za 1 m2, a to ve výši 10,00 Kč/m2 od 1. května 2013.

Uživatelé bytů, kterých se toto rozhodnutí týká dostanou do listovní schránky nový Rozpis úhrad.

Žádáme všechny, kteří nájemné platí převodem z účtu a mají zřízen trvalý příkaz, aby provedli příslušnou změnu výše nájemného.