Zasílání přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2023 na bankovní účet

22.04.2024 18:42

Žádáme všechny uživatele bytů, pokud budou mít zájem o zaslání přeplatku z Vyúčtování služeb za rok 2023 (i v letech dalších) na svůj bankovní účet, je nutné číslo účtu zaslat elektronickou cestou (e-mail, SMS zprávou, WhatsApp). Zasláním tohoto čísla dává uživatel bytu svůj souhlas se zasláním přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet. Zároveň ofoťte "kartičku" k bankovnímu účtu s číslem.

Výše uvedené je třeba nahlásit do termínu 17. května 2024.

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru.

Dále upozorňujeme uživatele bytů či nebytových prostor, kteří nahlásili svůj účet pro zaslání přeplatku v předchozích letech, aby si zkontrolovali zadané číslo bankovního účtu a v případě změny čísla účtu se osobně dostavit do kanceláře družstva k provedení změny. Stejně tak je nutné provést storno dřívějšího požadavku na zasílání přeplatku v případě, že nemáte o jeho další zasílání na účet zájem.

Pokud nebude žádná změna provedena, bude přeplatek z vyúčtování služeb zaslán na číslo bankovního účtu, které je v Bytovém družstvu 265 k tomuto účelu evidováno.