Zasílání přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2018 na bankovní účet

29.04.2019 15:34

Pokud budou mít uživatelé bytů o zasílání přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2017 a v letech dalších na svůj bankovní účet, je nutné se dostavit osobně do kanceláře Bytového družstva 265 v úředních hodinách a potvrdit svůj souhlas se zasíláním přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet do termínu 29. května 2018. Tuto záležitost je nutné doložit "kartičkou" k bankovnímu účtu, která obsahuje číslo bankovního účtu a dále občanským průkazem k ověření totožnosti!!!

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru.

Dále upozorňujeme uživatele bytů či nebytových prostor, kteří nahlásili svůj účet pro zaslání přeplatku v předchozích letech, aby si zkontrolovali zadané číslo bankovního účtu a v případě změny čísla účtu se osobně dostavit do kanceláře drusžtva a provést jeho změnu. Stejně tak je nutné provést storno dřívějšího požadavku na zasílání přeplatku, v případě, že nemáte zájem o jeho další zasílání na účet.

Pokud nebude žádná změna provedena, bude přeplatek z vyúčtování služeb zaslán na číslo bankovního účtu, které je v Bytovém družstvu 265 k tomuto účelu evidováno.Více zde: http://www.bd265.cz/news/zasilani-preplatku-z-vyuctovani-sluzeb-za-rok-2017-na-bankovni-ucet/

Pokud uživatelé bytů budou chtít zasílat přeplatky z vyúčtování služeb za rok 2018 (i v letech dalších) na svůj bankovní účet, je nutné se osobně dostavit do kanceláře Bytového družstva 265 v úředních hodinách a potvrdit svůj souhlas se zasíláním přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet do termínu 24. května 2019. Tuto záležitost je nutné doložit "kartičkou" k bankovnímu účtu, která obsahuje číslo bankovního účtu a dále občanským průkazem k ověření totožnosti!

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru.

Dále upozorňujeme uživatele bytů či nebytových prostor, kteří nahlásili svůj účet pro zaslání přeplatku v předchozích letech, aby si zkontrolovali zadané číslo bankovního účtu a v případě změny čísla účtu se osobně dostavit do kanceláře družstva k provedení změny. Stejně tak je nutné provést storno dřívějšího požadavku na zasílání přeplatku v případě, že nemáte o jeho další zasílání na účet zájem .

Pokud nebude žádná změna provedena, bude přeplatek z vyúčtování služeb zaslán na číslo bankovního účtu, které je v Bytovém družstvu 265 k tomuto účelu evidováno

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru

Více zde: http://www.bd265.cz/news/zasilani-preplatku-z-vyuctovani-sluzeb-za-rok-2017-na-bankovni-ucet/