Zasílání přeplatku z vyúčtování služeb za rok 2017 na bankovní účet

25.04.2018 21:14

Pokud budou mít uživatelé bytů o zasílání přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2017 a v letech dalších na svůj bankovní účet, je nutné se dostavit osobně do kanceláře Bytového družstva 265 v úředních hodinách a potvrdit svůj souhlas se zasíláním přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet do termínu 29. května 2018. Tuto záležitost je nutné doložit "kartičkou" k bankovnímu účtu, která obsahuje číslo bankovního účtu a dále občanským průkazem k ověření totožnosti!!!

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru.

Dále upozorňujeme uživatele bytů či nebytových prostor, kteří nahlásili svůj účet pro zaslání přeplatku v předchozích letech, aby si zkontrolovali zadané číslo bankovního účtu a v případě změny čísla účtu se osobně dostavit do kanceláře drusžtva a provést jeho změnu. Stejně tak je nutné provést storno dřívějšího požadavku na zasílání přeplatku, v případě, že nemáte zájem o jeho další zasílání na účet.

Pokud nebude žádná změna provedena, bude přeplatek z vyúčtování služeb zaslán na číslo bankovního účtu, které je v Bytovém družstvu 265 k tomuto účelu evidováno.

o zasílání přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2016 a v ledtech dalších na Váš bankovní účet, je nutné se dostavit osobně do kanceláře Bytového družstva 265 v úředních hodinách a potvrdit svůj souhlas se zasíláním přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet do termínu 23. května 2017. Tuto záležitost je nutné doložit "kartičkou" k bankovnímu účtu, která obsahuje číslo bankovního účtu a dále občanským průkazem k ověření totožnosti!!!

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru.

Dále upozorňujeme uživatele bytů či nebytových prostor, kteří nahlásili svůj účet pro zaslání přeplatku v předchozích letech, aby si zkontrolovali zadané číslo bankovního účtu a v případě změny čísla účtu se osobně dostavit do kanceláře drusžtva a provést jeho změnu. Stejně tak je nutné provést storno dřívějšího požadavku na zasílání přeplatku, v případě, že nemáte zájem o jeho další zasílání na účet.

Pokud nebude žádná změna provedena, bude přeplatek z vyúčtování služeb zaslán na číslo bankovního účtu, které je v Bytovém družstvu 265 k tomuto účelu evidováno.Více zde: http://www.bd265.cz/news/zasilani-preplatku-z-vyuctovani-sluzeb-za-rok-2016-na-bankovni-ucet/

o zasílání přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2016 a v ledtech dalších na Váš bankovní účet, je nutné se dostavit osobně do kanceláře Bytového družstva 265 v úředních hodinách a potvrdit svůj souhlas se zasíláním přeplatků z vyúčtování služeb na bankovní účet do termínu 23. května 2017. Tuto záležitost je nutné doložit "kartičkou" k bankovnímu účtu, která obsahuje číslo bankovního účtu a dále občanským průkazem k ověření totožnosti!!!

Číslo bankovního účtu mohou nahlásit pouze uživatelé bytu, nebytového prostoru či nájemníci, na které je vystavena platná Smlouva o nájmu bytu či nebytového prostoru.

Dále upozorňujeme uživatele bytů či nebytových prostor, kteří nahlásili svůj účet pro zaslání přeplatku v předchozích letech, aby si zkontrolovali zadané číslo bankovního účtu a v případě změny čísla účtu se osobně dostavit do kanceláře drusžtva a provést jeho změnu. Stejně tak je nutné provést storno dřívějšího požadavku na zasílání přeplatku, v případě, že nemáte zájem o jeho další zasílání na účet.

Pokud nebude žádná změna provedena, bude přeplatek z vyúčtování služeb zaslán na číslo bankovního účtu, které je v Bytovém družstvu 265 k tomuto účelu evidováno.Více zde: http://www.bd265.cz/news/zasilani-preplatku-z-vyuctovani-sluzeb-za-rok-2016-na-bankovni-ucet/