Vyúčtování služeb za rok 2012

01.05.2013 12:06

V současné době jste dostali do svých listovních schránek přehled rozúčtování nákladů na služby spojené s užíváním bytů a nebytových prostor v majetku Bytového družstva 265 za rok 2012, které je rozděleno na vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, studenou vodu, osvětlení společných prostor a výtah.    
Rozúčtování nákladů obsahuje údaje na celou zúčtovací jednotku (odběrné místo), údaje týkající se konečného spotřebitele (byt, nebytový prostor), dále součet záloh a vyčíslení rozdílu mezi zálohami a náklady tak, aby bylo přehledné a kontrolovatelné.

Případné reklamace proti vyúčtování může každý nájemce písemně uplatňovat u správce nemovitosti, tj, Bytové družstvo 265, a to do 12. května 2013 po obdržení vyúčtování. V případě, že reklamace bude správcem nemovitosti uznána jako oprávněná, bude vyhotoveno opravné vyúčtování pro celé odběrné místo, což je podle služby číslo popisné, a nájemcům bude doručeno v termínu do 30. 6. 2013. Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do 7 kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období. To znamená, že výplata přeplatků může být provedena nejpozději do 31. 7. 2013 a do tohoto termínu bude ze strany Bytového družstva 265 požadována úhrada nedoplatků. Tento termín se netýká přeplatků či nedoplatků z opravného vyúčtování, které by bylo provedeno následně po uznané reklamaci. V tomto případě se posunuje splatnost přeplatků a nedoplatků o jeden kalendářní měsíc, tedy na 31. 8. 2013.