Vydání obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 zastupitelstvem města Most

02.03.2014 01:00

Zastupitelstvo města Most vydalo dne 30. ledna 2014 schválenou obecně závaznou vyhlášku č. 1/2014 "O zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích statutárního města Mostu " s novým zněním přílohy č. 1 této vyhlášky.

 

Z této přílohy pro nás, jako Bytové družstvo 265 a potažmo celý dům - bl. 265, bohužel vyplývá, že i přes urgence v podobě petice, nebyla lokalita, na které náš dům stojí, zahrnuta v plánu vybraných veřejných prostranství ve statutárním městě Most se zákazem konzumace a zjevného umožňování onzumace alkoholických nápojů. Náš dům stojí kousek od hranice, kterou vytýčili úředníci na magistrátě.

Nám zatím nezbývá než doufat, že po opravě Rozkvětu a rekonstrukci okolních chodníků, patřící městu, bude příští aktualizované vydání i s rozšířenou hranicí platnosti vyhlášky a tentokrát radní na nás nezapomenou :-( 

 

Výňatek z této vyhlášky:

Veřejné prostranství ohraničené chodníkem od hranice křižovatky ulice Františka Halase s třídou Budovatelů podél čelní strany bloku 382 a dále chodníkem souběžným s třídou Budovatelů až na hranici křižovatky třídy Budovatelů s ulicí Josefa Skupy. Ohraničení dále pokračuje od hranice křižovatky ulice Josefa Skupy s ulicí Moskevská částí ulice Moskevská na křižovatku ulice Moskevská s ulicí Jiřího z Poděbrad, ulicí Jiřího z Poděbrad až na křižovatku s kruhovým objezdem ulice Jiřího z Poděbrad s ulicí Jaroslava Průchy, dále ulicí Jaroslava Průchy přes křižovatku ulice Jaroslava Průchy s třídou Budovatelů zpět až k hranici křižovatky třídy Budovatelů s ulicí Františka Halase.

 

    


 Celé znění Obecně závazné vyhlášky č. 1-2014 (s přílohou)

,  

.