Veselé Vánoce

22.12.2017 21:19

Představenstvo Bytového družstva 265 přeje všem svým uživatelům bytů a nebytových prostor, všem nájemníkům a spolupracujícím partnerům přijemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů.