Veselé Vánoce a šťastný nový rok

20.12.2020 00:05

Představenstvo Bytového družstva 265

přeje všem svým členům, všem nájemníkům, uživatelům nebytových prostor a spolupracujícím obchodním partnerům

klidné prožití vánočních svátků a pevné zdraví, úspěchy v osobním i pracovním životě v novém roce 2021.