Veselé Vánoce a šťastný nový rok

15.12.2018 18:24

Představenstvo Bytového družstva 265 přeje všem svým členům družstva, všem nájemníkům, uživatelům nebytových prostor a spolupracujícím partnerům klidné prožití vánočních svátků a nový rok plný pevného zdraví a úspěchů v pracovním i osobním životě.

všem svým uživatelům bytů a nebytových prostor, všem nájemníkům a spolupracujícím partnerům přijemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a mnoho osobních a pracovních úspěchů

Více zde: http://www.bd265.cz/news/vesele-vanoce1/