Ukončení podání reklamací z vyúčtování služeb

11.05.2015 12:11

V pátek 21. května 2015 končí období, kdy mohou být podávány písemné reklamace k vyúčtování služeb za rok 2014.

Po tomto datu budou vytištěna nová, přepočítaná, vyúčtování služeb za rok 2014 a předaná uživatelům bytů, nebytových prostor a nájemníkům do 27. května 2015.

O vyplácení přeplatků z vyúčtování služeb za rok 2014 budou uživatelé bytů, nebytových prostor a nájemníci informováni letákem ve svých listovních schránkách.