Rozúčtování služeb za rok 2013

16.04.2014 10:33

V těchto dnech dostáváte do svých listovních schránek přehled Rozúčtování nákladů za služby spojené s užíváním bytu či nebytového prostoru za rok 2013, které jsou rozdělené na vyúčtování nákladů na teplo, teplou užitkovou vodu, studenou vodu, osvětlení společných prostor a výtah. Rozúčtování nákladů obsahuje údaje na celou zúčtovací jednotku (odběrné místo), údaje týkající se konečného spotřebitele (byt, nebytový prostor), dále součet záloh a vyčíslení rozdílu mezi zálohami a náklady.

   Případné reklamace proti obdrženému vyúčtování lze písemně uplatnit u správce nemovitosti - Bytového družstva 265, a to do 5. května 2014. Pokud bude případná reklamace uznána jako oprávněná, bude vyhotoveno opravné vyúčtování pro celé odběrné místo a nájemcům bude doručeno v termínu do 31. května 2014.

  Nedoplatek nebo přeplatek vyplývající z vyúčtování je splatný do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tzn. že výplata přeplatků může být provedena nejpozději do 31. července 2014 a do tohoto termínu bude ze strany Bytového družstva 265 požadována úhrada nedoplatků.
Tento termín se netýká přeplatků či nedoplatků z opravného vyúčtování, které by bylo provedeno následně po uznané reklamaci. V tomto případě se splatnost přeplatků a nedoplatků může posunout až o jeden kalendářní měsíc, tedy do 31. srpna 2014.

   Majitelům bankovních účtů budou přeplatky zaslány v 2. polovině měsíce května 2014, o výplatách přeplatků v hotovosti budou jednotliví uživatelé informováni letáčkem.