Revize plynových rozvodů

07.09.2016 12:28

Ve dnech 12.-27. září 2016, vždy od 16,00-19,00 hod., budou prováděny revize svislých nízkotlakých plynových rozvodů, vč. plynových sporáků v bytech. Revize bude provádět revizní technik p. Jaroslav Klouček z firmy Václav Novák - TOPSERVIS.

Časový plán provádění revizí:

č.p. 2925  pondělí    12. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2926  úterý        13. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2927  středa      14. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2928  čtvrtek     15. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2929  pondělí    19. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2930  úterý        20. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2931  pondělí    26. září 2016 od 16,00-19,00 hod.
č.p. 2932  úterý        27. září 2016 od 16,00-19,00 hod.

Žádáme všechny uživatele bytů o jejich zpřístupnění ve výše uvedených termínech !

Zaplacení odstranění závady provede v prvopočátku Bytové družstvo 265. Pokud se bude jednat o závadu ZA PLYNOMĚREM, bude Bytové družstvo 265 vymáhat částku za odstranění po nájemníku bytu. Pokud se bude jednat o závadu PŘED PLYNOMĚREM, nájemník neplatí nic, odstranění závady hradí Bytové družstvo 265.