Rekonstrukce vodovodní přípojky pro č.p. 2928-2929

14.04.2014 10:50

   Ve dnech 15.-24. dubna 2014 budou prováděny pracovníky Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. výkopové práce u výměnikové stanice č. 18 a u zadního vchodu č.p. 2928 z důvodu provádění rekonstrukce vodovodní přípojky pro č.p. 2928 a č.p. 2929, kde byla zjištěna značná koroze a celkový havarijní stav.

   Akce si také vyžádá dočasné odpojení vody pro náš dům ve středu 23. dubna 2014 v době od 8,00-11,00 hod., o čemž budou uživatelé bytů a nebytových prostor informováni vyvěšenými letáčky.