Přistavení velkokapacitního kontejneru

11.06.2021 08:25

V úterý a ve středu 15. a 16. června 2021 bude pro obyvatele bloku 265 v zadní části domu (z ulice Jaroslava Vrchlického) přistaven velkokapacitní kontejner, do kterého bude možné odkládat POUZE objemnější nepotřebné předměty.

 

JE ZAKÁZÁNO ODKLÁDAT DO KONTEJNERU:

- stavební suť

- elekroniku

- nebezpečné látky (barvy, ředidla, hořlaviny a pod.)

 

Žádáme uživatele bytů našeho domu o vyklizení sklepních prostor, spojovacích chodeb a kočárkáren !!!

 

ZÁROVEŇ VYZÝVÁME VŠECHNY, KTEŘÍ BUDOU ODPAD UKLÁDAT, ABY NETVOŘILI KOLEM KONTEJNERU NEPOŘÁDEK. 

TEN BUDE MUSET DRUŽSTVO VLASTNÍMI SILAMI UKLIDIT!!!