PŘELOŽENÍ TERMÍNU podzimní členské schůze Bytového družstva

05.10.2016 02:47

Představenstvo Bytového družstva 265 schválilo na své mimořádné schůzi 4. 10. 2016 změnu termínu podzimní členské schůze B. Nový termín byl stanoven na úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy.

Členové Bytového družstva 265 mohou zasílat náměty k projednávání a případné schvalování členskou schůzí na e-mailovou adresu bytovedruzstvo265@seznam.cz, či vhodit do listovní schránky družstva (v č. p. 2931) do pondělí 24. října 2016.

V případě, že se člen družstva nebude moci této schůze zúčastnit, je nutné, aby vyplnil plnou moc k hlasování svého zmocněnce. Plná moc je k dispozici u domovního důvěrníka vchodu nebo v kanceláři Bytového družstva 265.