Podzimní členská schůze Bytového družstva

02.10.2015 09:04

Podzimní členská schůze Bytového družstva 265 se bude konat v úterý 20. října 2015 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy.

Program:
1.  Zahájení, seznámení s programem
2.  Zpráva předsedy představenstva Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3.  Zpráva ekonomky družstva o:
     -  výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-08/2015,
     -  stavu finančních prostředků na bankovních účtech
     -  o neplatičích nájemného

     - změnách v členské základně
4.  Zpráva předsedy představenstva Bytového družstva 265 o opravách a údržbě domu
5.  Diskuze
6.  Návrh na usnesení, závěr

V případě, že se člen družstva nebude moci této schůze zúčastnit, je nutné, aby vyplnil plnou moc k hlasování svého zmocněnce. Plná moc je k dispozici u domovního důvěrníka vchodu nebo v kanceláři Bytového družstva 265.