Podzimní členská schůze Bytového družstva 265

26.09.2019 18:10

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 15. října 2019 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad vchodem do restaurace Severka.

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-08/2019

   - stavu finančních prostředků na bankovních účtech

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

5. Diskuze

6. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zúčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zúčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.