Podzimní členská schůze Bytového družstva 265

01.10.2018 20:25

První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 13. března 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka.

 

Program:

1. Zahájení,seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2017

   - stavu finančních prostředků

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2017

5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zůčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zůčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/jarni-clenska-schuze-bytoveho-druzstva-265/

První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 13. března 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka.

 

Program:

1. Zahájení,seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2017

   - stavu finančních prostředků

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2017

5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zůčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zůčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/jarni-clenska-schuze-bytoveho-druzstva-265/

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 16. října 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad vchodem do restaurace Severka.

 

Program:

1. Zahájení,seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-08/2018

   - stavu finančních prostředků na bankovních účtech

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

5. Diskuze

6. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zúčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zůčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.

v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka.

 

Program:

1. Zahájení,seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2017

   - stavu finančních prostředků

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2017

5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zůčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zůčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/jarni-clenska-schuze-bytoveho-druzstva-265/

v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka.

 

Program:

1. Zahájení,seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2017

   - stavu finančních prostředků

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2017

5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zůčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zůčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/jarni-clenska-schuze-bytoveho-druzstva-265/

První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 13. března 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka.

 

Program:

1. Zahájení,seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265:

   - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2017

   - stavu finančních prostředků

   - neplatičích nájemného

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2017

5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení a závěr

 

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu družstevního majetku tím, že se této členské schůze aktivně zůčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zůčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/jarni-clenska-schuze-bytoveho-druzstva-265/