OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ BANKOVNÍHO ÚČTU

31.01.2023 20:50

Vážení uživatelé bytů, vážení nájemníci,

Bytové družstvo 265 si dovoluje oznámit,

že s účinností od 1. února 2023

dochází ke změně bankovního účtu.

 

Pro veškerý platební styk používejte bankovní účet

3394020277 / 0600

vedený u MONETA Money Bank.

(číslo účtu zůstává stejné, mění se pouze kód banky)

 

Bankovní účet u Komerční banky a.s. bude zrušen

k 31. březnu 2023, a proto Vás žádáme o provedení

změny účtu u Vašeho trvalého příkazu pro zasílání

plateb, pokud jej máte zřízený ve své bance.

 

Děkujeme za pochopení.