Odpověď na "Stížnost uživatelů bytů bl. 265, tř. Budovatelů, Most, proti popíjení alkoholu na veřejnosti a chování budící veřejné pohoršení"

10.04.2014 10:57

   V úterý 8. dubna 2014 byla zaslána odpověď na podanou písemnou „Stížnost uživatelů bytů bl. 265, tř. Budovatelů, Most, proti popíjení alkoholu na veřejnosti a chování budící veřejné pohoršení“. Stížnost byla adresována Odboru kanceláře primátora a tajemníka, oddělení kontroly a předána ve středu 12. března 2014 do podatelny Magistrátu města Mostu.

   V odpovědi na stížnosti, kterou zpracoval Ing. Adam Haris (tajemník kontrolního výboru výše uvedeného odboru) jsme se dozvěděli, že rámci šetření stížnosti byly v okolí bl. 265 provedeny opakovaně kontroly hlídkovou službou Městské policie Most. V průběhu šetření bylo v kontrolované zóně uklizeno, a to jak před prodejnou v čp. 2925, tak v jejím okolí. Osoby konzumující alkoholické nápoje nebyly zjištěny. Místní šetření v okolí bl. 265 byla dále provedena oddělením kontroly odboru kancelář primátora a tajemníka Magistrátu města Mostu. Nepořádek a osoby konzumující alkoholické nápoje rovněž zjištěny nebyly. Přesto bude na základě Vámi podané stížnosti v této lokalitě uplatňován zvýšený kontrolní dohled Městské policie Most, zejména v odpoledních a večerních hodinách. Dále nám bylo doporučeno, abychom se i nadále v případě nutnosti obraceli na tísňovou linku č. 156, případně na pevnou linku č. 476 441 041 operačního střediska Městské policie Most, které po přijetí oznámení vyšle na místo hlídku k provedení šetření a v případě porušení právních předpisů zjedná na místě pořádek.

   Šetřením naší stížnosti se rovněž zabýval odbor živnostenský úřad Magistrátu města Mostu, jehož pracovnice provedly ve zmíněné provozovně (prodejna potravin, alkoholických a nealkoholických nápojů, tabákových výrobků, atd.) kontrolu, zaměřenou na dodržování vybraných ustanovení zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů, dále na vybraná ustanovení zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů a taktéž na vybraná ustanovení zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.

   Kontrola byla shledána bez závad, dokonce na výkladní skříni při vstupu do kontrolované provozovny z ulice tř. Budovatelů byly v době kontroly umístěny cedule, na kterých bylo uvedeno: „Zákaz konzumace alkoholu před prodejnou“, a to i přesto, že se obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2011 o zákazu konzumace a zjevného umožňování konzumace alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvích statutárního města Mostu (dále jen „obecně závazná vyhláška“), na toto území nevztahuje.

   Závěrem nám bylo sděleno, že oddělení kontroly v posledních letech neobdrželo žádnou stížnost, která by popisovala konzumaci alkoholu a nepořádek v okolí bl. 265. Proto nebyla tato lokalita do obecně závazné vyhlášky začleněna. Na základě naší žádosti bude území kolem bl. 265 navrženo na zařazení do obecně závazné vyhlášky při její další aktualizaci.