Odložení členské schůze Bytového družstva 265

30.09.2020 11:29

Představenstvo Bytového družstva 265 na svém zasedání dne 29. září 2020 schválilo návrh na odložení členské schůze Bytového družtva 265, která se měla konat v úterý 13. října 2020 od 17,00 hod .

Důvodem odložení Členská schůze je současná epidemická situace v souvislosti se šířením koronaviru Covid-19.

Vzhledem k rychle se měnící situaci vyhlášení různých opatření  není v tuto chvíli možné určit náhradní termín konání, či dokonce celkové zrušení schůze v tomto kalendářním roce.

Děkujeme za pochopení.