Odečty vodoměrů pitné a teplé vody

18.11.2014 09:00

V neděli 7. prosince 2014 v odpoledních a podvečerních hodinách budou provádět domovní důvěrníci jednotlivých vchodů odečty vodoměrů pitné vody a teplé vody.

Žádáme proto všechny uživatele bytů o zpřístupnění k vodoměrům. Pokud uživatelé nebudou moci zpřístupnit byt, provedou odečet vodoměrů sami a stav odečtů spolu s výrobním číslem jednotlivých vodoměrů vchodí do listovní schránky svého domovního důvěrníka. Svůj podpis na formuláři konečného soupisu provedou při nejbližších úředních hodinách 9. či 16. prosince 2014 (kancelář otevřena mezi 16,00-17,00 hod.).

Odečty se týkají všech bydlících v bl. 265.

 

Odečty vodoměrů nebytových prostor se budou provádět v pondělí 8. prosince 2014.