Nový Sazebník manipulačních poplatků

30.10.2017 19:54

Od 1. listopadu 2017 začne platit nový Sazebník manipulačních poplatků Bytového družstva 265.

Sazebník manipulačních poplatků byl schválen členskou schůzí dne 17. října 2017.