Nové Stanovy Bytového družstva 265

28.09.2014 20:00

Spolu s osobní pozvánkou se uživatelům bytů, členům Bytového družstva 265, dostává do rukou k seznámení nové znění Stanov Bytového družstva, které by měly být odsouhlaseny na jaře příštího roku.

Stanovy jsou uzpůsobeny požadavkům a změnám, které obsahuje nový Občanský zákoník, platný od 1. ledna 2014.