Nárůst cen energií v roce 2013

30.12.2012 15:17

Cena plynu bude podle RWE Transgas zvýšena v průměru o 4,13 %. Důvodem zdražení zvýšení DPH, distribučních poplatků i cen samotného plynu. 

Elektrická energie podle oznámení Energetického regulačního úřadu podraží domácnostem v průměru o 2,4 procenta. Hlavní skutečnosti ovlivňující výši cen pro rok 2013 bude podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, kombinované výroby elektřiny a tepla a druhotných zdrojů a vývoj ceny elektřiny na velkoobchodním trhu.

 

Cena vody v regionu Severočeské vodárenské společnosti (SVS)

Po vynaložení veškerého úsilí a zhodnocení výše uvedených faktorů se vedení společnosti podařilo udržet cenu vody na rok 2013 v mantinelech stanovených Podnikatelským záměrem při současném plnění požadovaných úkolů. Severočeská vodárenská společnost v regionu své působnosti v roce 2013 rozhodla o navýšení ceny vody pouze o 5,9% oproti možným 7,5%, což v absolutním vyjádření znamená nárůst o 4,31 Kč/m3 na 77,38 Kč/m3 bez DPH.

Schválená cena vody dle SVS vychází  z kalkulace vodného a stočného sestavené na základě prognóz provozní společností  Severočeské vodovody a kanalizace . Odpovídá investičním potřebám SVS definovaným v Podnikatelském záměru společnosti do roku 2015.

Ceny vody pro rok 2013 za 1 m3  (bez DPH):
Celkem pitná a odkanalizovaná voda    77,38 Kč/m   z toho
pitná voda (vodné)                               39,49 Kč/m3
odkanalizovaná voda (stočné)              37,89 Kč/m3 

Výše uvedené ceny jsou bez DPH, neboť zatím není ukončen legislativní proces, který určuje výši DPH pro rok 2013.