KVĚTEN 2014

01.05.2014 15:51

-   provedení vyúčtování za služby v roce 2013

-   provedení revize hydrantů a ručních hasicích prostředlů v celém domě

-   v tomto období nebude družstvem objednáván velkokapacitní kontejner, jako každý rok (objednán bude až v podzimním termínu)