Jarní členská schůze Bytového družstva 265

19.02.2019 23:47

První letošní členská schůze Bytového družsva 265 se koná v úterý 5. března 2019 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Zdeňka FIbicha (dříve 12. základní škola), vchod je z levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka.

 

Program:

1.   Zahájení, seznámení s programem

2.   Volba mandátové a návrhové komise, volba volební komise

3.   Zpráva předsedy mandátové a návrhové komise

4.   Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

5.   Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:

      - výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2018,

      - stavu finančních prostředků,

      - neplatičích nájemného,

      - změnách v členské základně

6.   Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2018

7.   Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

8.   Skončení funkčního období představenstva Bytového družstva 265 a členů KRK

9.   Návrhy kandidátů do představenstva Bytového družstva 265 a členů KRK

10. Volby nových členů představenstva Bytového družstva 265 a členů KRK

11. Diskuze

12. Zpráva volební komise

13. Návrh na usnesení a závěr

 

Návrh kandidátky na nové složení představenstva Bytového družstva 265 na další pětileté období:

pan Pavel Douša (předseda představenstva, č. p. 2931)

paní Venuše Klihavcová (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2925)

pan Petr Lavička (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2926)

pan Bc. Jakub Ozaňák (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2927)

paní Marie Hampejsová (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2928)

paní Danuše Hovorková (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2929)

pan Vladimír Macho (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2930)

pan Josef Cimrman (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2931)

paní Jitka Mašovská (člen představenstva, domovní důvěrník vchodu č. p. 2932)

 

Návrh kandidátky na nové složení členů Kontrolní a revizní komise na další pětileté období:

pan Jiří Průša (předseda KRK, č. p. 2931)

pan Ing. Bc. Petr Šic (člen KRK, č. p. 2925)

paní Jiřina Votrubová (člen KRK, č. p. 2931)

paní Ing. Drahomíra Nižníková (člen KRK, č. p. 2926)

paní Rozália Sokolová (člen KRK, č. p. 2928)

 

Vaše účast na této volební členské schůzi je velmi nutná !

V případě, že se nebudete moci účastnit této schůze, vyplně prosím, plnou moc k hlasování Vašeho zmocněnce.

Plná moc je k dispozici u Vašeho domovního důvěrníka nebo v kanceláři Bytového družstva 265 (č. p. 2930). 

se koná v úterý 13. března 2018 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad restaurací Severka

Více zde: http://www.bd265.cz/news/jarni-clenska-schuze-bytoveho-druzstva-265/