INFORMACE k provádění díla „Výměna svislého vodovodního potrubí, výměna hlavního odpadního potrubí a výměna svislého rozvodu plynu v jednotlivých stoupačkách bytů, blok 265, tř. Budovatelů, Most“

14.12.2016 08:40
 1. Dílo v našem domě bude provádět firma TOPSERVIS – Václav Novák z Mostu – Vtelna.
 2. Práce budou prováděny postupně od vchodu č. p. 2925 ke vchodu č. p. 2932, v pořadí od stoupačky bytů za výtahem – prostřední byt – krajní pravý byt dle časového harmonogramu.
 3. Práce na jedné stoupačce budou prováděny ve dvou, po sobě jdoucích dnech (pondělí-úterý a čtvrtek-pátek) vždy od 7,30 hod. zpravidla do 18,00 hod. (doba ukončení prací v jednotlivém dni může být dle okamžité situace o něco málo prodloužena).
 4. První den bude prováděna výměna potrubí studené vody a výměna odpadního potrubí, druhý den budou práce pokračovat na výměně potrubí teplé vody a na potrubí plynu, tzn. že jeden den nepoteče studená voda a druhý den teplá voda.
 5. Každý den bude z provozu vyřazena toaleta v příslušné stoupačce, toaletní mísa bude zdemontována pracovníky firmy a večer opět namontována k používání. Pokud budou příchytné šrouby toalety zkorodované, při zpětné montáži budou bezplatně nahrazeny novými, zároveň bude bezplatně instalováno nové flexi potrubí, které je mezičlánkem mezi mísou a hlavním odpadovým potrubím.
 6. U této příležitosti firma nabízí výměnu stávající klozetové mísy za novou, od renomovaných firem JIKA (Česko) či KOLA (Německo). Tedy žádné málo kvalitní výrobky prodávané v hobby řetězcích. Výměna toalety bude zdarma v rámci celkové výměny, uživatel zaplatí pouze cenu samotné klozetové mísy, která se bude pohybovat okolo 2.500,- Kč + sedátko.
 7. Jelikož se bude jednat pouze o 10-11 hodinovou odstávku vody či odpadního potrubí, neplánuje Bytové družstvo 265 přistavení mobilních toalet či cisteren s pitnou vodou. Družstvo spoléhá na vzájemnou pomoc sousedů a vyhovět si mezi sebou. Bytové družstvo po dobu rekonstrukce dá k dispozici toaletu na společné chodbě v č. p. 2930, případně též v č. p. 2925. Technické půjčování klíče od ní ještě bude upřesněno.
 8. Ke zdárnému provedení výměny potrubí bude zapotřebí součinnost všech uživatelů bytů, zejména tím, že z jejich strany bude dodržován časový harmonogram, tj. že v určený čas budou doma a zpřístupní byt, dále, což je také neméně důležité, před příchodem pracovníků do bytu náležitě připraví prostor toalety před samotnou výměnou. To bude obnášet zpřístupnění celé zadní stěny u stoupaček.
 9.  U bytů, kde jsou zadní stěny toalety ke stoupačkám různým způsobem zastavěné či podobně zafixované, jsou uživatelé bytů povinni na své náklady zpřístupnit cestu ke stoupačkám. K dispozici bude i zednická firma, kterou můžete přes firmu TOPSERVIS – Václav Novák kontaktovat v případě, že budete chtít zadní stěnu odborně vybourat a po výměně opět dát do původního stavu. Tato činnost bude plně v režii uživatele bytu, nikoliv Bytového družstva.
 10. Staré plastové rozvody vody budou nahrazeny plastovým Faser PPR potrubím, vodoměr bude usazen ve vodorovné poloze, zhruba v polovině výšky místnosti, potrubí vody bude pevně zafixované dle norem a v nejnižším bodě bude potrubí podložené konzolí.
 11. Staré osinkocementové odpadní potrubí bude nahrazeno odhlučněným plastovým potrubím Poliphon (o průměru 100 mm), napevno zafixované do zdi upínacími objímkami.
 12. Stávající kovové potrubí plynu bude v každém bytě vyříznuto u podlahy a u stropu a nahrazeno trubkami a tvarovkami z mědi (o průměrech 22 a 28 mm). Staré potrubí plynu napevno zabudované v prostupech bytů bude nadále sloužit jako chránička nového potrubí plynu.
 13. Plombování plynoměrů zajistí prováděcí firma na své náklady.
 14. Výhodou této rekonstrukce je fakt, že práce bude provádět stejná firma, která zároveň spravuje náš bytový fond a má s družstvem podepsanou Smlouvu o provádění údržby a havarijních zásahů“. Pokud by tedy nastal jakýkoliv problém, pracovník, držící havarijní pohotovost, přijede a opraví co bude třeba.