Členská schůze Bytového družstva 265

01.10.2017 22:26

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 17. října 2017 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z.Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

 

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265:

    - o výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 1 - 8 / 2017,

    - o stavu finančních prostředků na bankovních účtech,

    - o neplatičích nájemného,

    - o změnách v členské základně,

4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o opravách a údržbě domu

5. Hlasování o přijetí Sazebníku manipulačních poplatků Bytového družstva 265

6. Diskuze

7. Návrh na usnesení, závěr

 

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci zúčastnit členské schůze, aby vyplnili plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi.

Děkujeme.

výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–09/2016

Více zde: http://www.bd265.cz/news/clenska-schuze-bytoveho-druzstva-2656/

1. Zahájení, seznámení s programem
2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
    - výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–09/2016,
    - stavu finančních prostředků,
    - neplatičích nájemného,
    - změnách v členské základně
4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu
5. Informace a schválení realizace projektu "Výměna svislého vodovodního potrubí, výměna  hlavního odpadního potrubí a výměna svislého rozvodu plynu v jednotlivých stoupačkách bytů , blok 265, tř. Budovatelů, 434 01, Most"
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení a závěr

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci zúčastnit členské schůze, aby vyplnini plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/clenska-schuze-bytoveho-druzstva-2656/
se koná v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka

Více zde: http://www.bd265.cz/news/clenska-schuze-bytoveho-druzstva-2656/

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
    - výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–09/2016,
    - stavu finančních prostředků,
    - neplatičích nájemného,
    - změnách v členské základně
4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu
5. Informace a schválení realizace projektu "Výměna svislého vodovodního potrubí, výměna  hlavního odpadního potrubí a výměna svislého rozvodu plynu v jednotlivých stoupačkách bytů , blok 265, tř. Budovatelů, 434 01, Most"
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení a závěr

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci zúčastnit členské schůze, aby vyplnini plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/clenska-schuze-bytoveho-druzstva-2656/

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
    - výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–09/2016,
    - stavu finančních prostředků,
    - neplatičích nájemného,
    - změnách v členské základně
4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu
5. Informace a schválení realizace projektu "Výměna svislého vodovodního potrubí, výměna  hlavního odpadního potrubí a výměna svislého rozvodu plynu v jednotlivých stoupačkách bytů , blok 265, tř. Budovatelů, 434 01, Most"
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení a závěr

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci zúčastnit členské schůze, aby vyplnini plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.Více zde: http://www.bd265.cz/news/clenska-schuze-bytoveho-druzstva-2656/
Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

Více zde: http://www.bd265.cz/news/clenska-schuze-bytoveho-druzstva-2656/