Členská schůze Bytového družstva 265

31.10.2016 16:30

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 15. listopadu 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
    - výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–09/2016,
    - stavu finančních prostředků,
    - neplatičích nájemného,
    - změnách v členské základně
4. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu
5. Informace a schválení realizace projektu "Výměna svislého vodovodního potrubí, výměna  hlavního odpadního potrubí a výměna svislého rozvodu plynu v jednotlivých stoupačkách bytů , blok 265, tř. Budovatelů, 434 01, Most"
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení a závěr

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci zúčastnit členské schůze, aby vyplnini plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.