Členská schůze Bytového družstva 265

18.02.2016 21:22

První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 15. března 2016 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
    - výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–12/2015,
    - stavu finančních prostředků,
    - neplatičích nájemného,
    - změnách v členské základně
4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2015
5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu
6. Diskuse
7. Návrh na usnesení a závěr

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu svého majetku tím, že se této členské schůze aktivně zúčastníte!

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci zúčastnit členské schůze, aby vyplnini plnou moc a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi. Děkujeme.