Členská schůze Bytového družstva 265

28.02.2015 12:10

První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 17. března 2015 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1. Zahájení, seznámení s programem
2. Schválení Stanov Bytového družstva 265, zpracovaných v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích
3. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
4. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
    - výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–12/2014,
    - stavu finančních prostředků,
    - neplatičích nájemného,
    - změnách v členské základně
5. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2014
6. Zpráva předsedy o stavu oprav a údržbě domu
7. Diskuse
8. Návrh na usnesení a závěr

Z legislativních důvodů je nutná 100% účast členů družstva.

Projevte vážný zájem o chod družstva a správu svého majetku tím, že se této členské schůze aktivně zúčastníte!

Vaše účast na této členské schůzi je velmi nutná!

Žádáme ty členy Bytového druužstva 265, kteří ještě neodevzdali vyplněnou plnou moc, aby tak učinili v co nejkratší době. Děkujeme.