Členská schůze Bytového družstva 265

28.09.2014 19:51

Druhá letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 14. října 2014 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1.       Zahájení, seznámení s programem
2.       Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3.       Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
          -    výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–08/2014,
          -    stavu finančních prostředků na bankovních účtech,
          -    neplatičích nájemného,
          -    změnách v členské základně
4.       Zpráva předsedy o stavu oprav a údržbě domu
5.       Diskuse
6.       Návrh na usnesení a závěr             

Vaše účast na této členské schůzi je velmi nutná! 

V případě, že se nebudete moci účastnit této členské schůze, vyplňte prosím, plnou moc k hlasování Vašeho zmocněnce.
Plná moc je k dispozici u Vašeho domovního důvěrníka nebo v kanceláři Bytového družstva 265.