Členská schůze Bytového družstva 265

03.10.2022 08:31

úterý 18. října 2022 se od 17,00 hod. bude konat podzimní členská schůze Bytového družstva, tradičně v jídelně Obchodní akademie a Pedagogické školy v ul. Zdeňka Fibicha v Mostě (bývalá 12. ZŠ), vchod z levé strany budovy.

 

Součástí členské schůze Bytového družstva 265 bude opětovné přijetí aktualizovaných Stanov Bytového družstva 265, se kterými měli možnost se seznámit členové Bytového družstva 265 již v loňském září. Na jaře nebylo možné uznat schválení Stanov Bytového družstva 265 za platné z důvodu nenaplnění § 731 odst.2 Zákona o obchodních korporacích č. 90/2012 Sb., kde se mj. říká, že pro změnu úpravy náležitostí stanov se vyžaduje souhlas tří čtvrtin všech členů družstva a souhlas těch členů družstva, kterým se při plnění podmínek pro vznik práva na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu mají změnit tyto podmínky.

 

ZDE je celé znění pozvánky na členskou schůzi BD 265.