Členská schůze Bytového družstva 265

03.03.2014 00:01

První letošní členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 18. března 2014 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod z levé strany budovy, přibližně naproti restauraci Severka.

P r o g r a m:
1.       Zahájení, seznámení s programem
2.       Volba volební a návrhové komise, volba skrutátorů
3.       Zpráva předsedy mandátové a návrhové komise
4.       Schválení změny čl. 61, odst. 9 Stanov Bytového družstva 265
5.       Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
6.       Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
          -    výsledku hospodaření Bytového družstva za měsíce 01–12/2013,
          -    stavu finančních prostředků,
          -    neplatičích nájemného,
          -    změnách v členské základně
7.       Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2013
8.       Zpráva předsedy o stavu oprav a údržbě domu
9.       Skončení funkčního období představenstva Bytového družstva 265 a členů KRK
10.     Návrhy kandidátů do představenstva Bytového družstva 265 a KRK
11.     Volby nových členů představenstva Bytového družstva 265 a KRK
12.     Návrh a odsouhlasení zřízení služby – úklid společných prostor domu
13.     Diskuse
14.     Zpráva volební komise
15.     Návrh na usnesení a závěr             

Návrh změny článku č. 61, odst. 9 Stanov Bytového družstva 265:
Současné znění článku č. 61, odst. 9: „Představenstvo družstva má 11 členů, tj. předsedu, dva místopředsedy a osm členů představenstva.“
Na nové znění článku: „Představenstvo družstva má 9 členů, tj. předsedu a osm členů představenstva, z nichž jsou dva voleni za místopředsedy.“
Změnou v článku č. 61, odst. 9 je snížení počtu členů představenstva Bytového družstva 265 z 11 členů na 9 členů (předseda+vchodoví důvěrníci). Dalších úprav ve článcích Stanov se tato změna již netýká.

Návrh kandidátky představenstva Bytového družstva na složení zastupujících orgánů na další pětileté období:

Představenstvo Bytového družstva 265:
p. Pavel Douša                                         č.p. 2931
pí. Věra Povová                                        č.p. 2925
p. Petr Lavička                                         č.p. 2926
p. Jakub Ozaňák                                      č.p. 2927
p. Emilie Fryčová                                      č.p. 2928
p. Danuše Hovorková                              č.p. 2929
p. Jiří Končický                                         č.p. 2930
p. Josef Cimrman                                     č.p. 2931
pí Jitka Mašovská                                    č.p. 2932

Kontrolní a revizní komise:
p. Jiří Průša                                               č.p. 2931
Ing. Ladislav Krčál                                   č.p. 2932
pí Jiřina Votrubová                                  č.p. 2931
p. Milan Saladiak                                      č.p. 2931
……………………                                      č.p. 29xx
(zatím funkce volná – přihlašte se !!)     

Vaše účast na této členské schůzi je velmi nutná! 

V případě, že se nebudete moci účastnit této členské schůze, vyplňte prosím, plnou moc k hlasování Vašeho zmocněnce.
Plná moc je k dispozici u Vašeho domovního důvěrníka nebo v kanceláři Bytového družstva 265.