Členská schůze Bytového družstva 265

03.10.2021 14:56

Letošní  členská schůze Bytového družstva 265 se koná v úterý 19. října 2021 od 17,00 hod. v Obchodní akademii a Pedagogické škole v ulici Z. Fibicha (dříve 12. základní škola), vchod je v levé části budovy, přibližně nad vchodem do restaurace Severka.

Program:

1. Zahájení, seznámení s programem

2. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze

3. Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:

   - výsledku hospodaření Bytového družstva 265 za měsíce 01-12/2020 a 01-08/2021

   - stavu finančních prostředků na bankovních účtech

   - neplatičích nájemného,

   - změnách v členské základně

4. Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2020

5. Zpráva předsedy Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu

6. Schválení návrhu Stanov Bytového družstva 265, zpracovaných v souladu s novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích      

7. Diskuze

8. Návrh na usnesení a závěr

 

Žádáme ty členy Bytového družstva 265, kteří se nebudou moci aktivně zúčastnit členské schůze, aby vyplnili Plnou moc k hlasování zmocněnce a předali ji svému domovnímu důvěrníkovi nebo v kanceláři Bytového družstva 265. Děkujeme.