Vyplácení přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2023

16.06.2024 20:35
Vyplácení přeplatků za vyúčtování služeb za rok 2023

Více zde: http://www.bd265.cz/news/vyplaceni-preplatku-za-vyuctovani-sluzeb-za-rok-2023-se-posouva/

Písemné reklamace proti obdrženému vyúčtování , které byly celkem tři, byly vyřešeny.

Nyní můžeme přistoupit k převádění přeplatků na bankovní účty uživatelům bytů a nebytových prostor, kteří nahlásili číslo svého bankovního účtu, nebo potvrdili stávající. Přeplatky budou převedeny na Vaše bankovní účty nejpozději do úterý 25. června 2024.

O termínu předávání přeplatků v hotovosti byli uživatelé bytů a nebytových prostor, kterých se to týká, vyrozuměni individuálně.

Uživatelům bytů či nebytových prostor, kteří mají vůči Bytovému družstvu 265 finanční závazky a mají zároveň přeplatky z vyúčtování za služby 2022, nebudou jim tyto přeplatky zasílány na bankovní účet, ale po finančním zúčtování předány v hotovosti v kanceláři družstva v určeném termínu.

Nedoplatek nebo přeplatek z vyúčtování je splatný do sedmi kalendářních měsíců po uplynutí zúčtovacího období, tzn., že výplata přeplatků musí být provedena nejpozději do 31. července 2024 a do tohoto termínu bude Bytové družstvo 265 požadovat úhradu nedoplatků.