Členská schůze Bytového družstva 265

20.02.2013 13:18

úterý 5. března 2013 se od 17,00 hod. koná v jídelně Obchodní akademie v Mostě (bývalá 12. ZŠ) v ul. Z. Fibicha.

Program členské schůze:
1.  Zahájení, seznámení s programem
2.  Zpráva předsedy představenstva Bytového družstva 265 o činnosti družstva od poslední členské schůze
3.  Zpráva ekonomky Bytového družstva 265 o:
     - výsledcích hospodaření Bytového družstva 265 za období 1-12/2012
     - stavu finančních prostředků na bankovních účtech
     - neplatičích nájemného
     - změnách v členské základně
4.  Zpráva předsedy Kontrolní a revizní komise o provedené kontrole hospodaření za rok 2012
5.  Zpráva předsedy představenstva Bytového družstva 265 o stavu oprav a údržbě domu
6.  Diskuse
7.  Návrh na usnesení a závěr

Vaše účast na této členské schůzi je velmi nutná !!!
V případě Vaší neúčasti na členské schůzi vyplňte plnou moc k hlasování Vašeho zmocněnce. Plná moc je k dispozici u Vašeho domovního důvěrníka !!!